ozog / knysak [pl]

Audiowizualnego performens „Ephemeral Interferences"

Artist
  • / koncert /
  • Data wydarzenia30/09/2016, 21:00

Ozog / Knysak – czyli Maciej Ożóg i Mariusz Knysak, twórcy audiowizualnego performens „Ephemeral Interferences” opartego na ścisłych zależnościach pomiędzy improwizowanym dźwiękiem a generowanymi „na żywo” wizualizacjami.

Niepowtarzalny spektakl audiowizualny prezentuje relacje pomiędzy dźwiękiem a obrazem, człowiekiem i technologią . Na specyfikę obrazów wpływają wybrane parametry dźwięku (głośność, częstotliwość, dynamika), które odwzorowywane są w charakterystyce barwnej, kompozycji, intensywności, ruchu oraz dynamice światła projektora. Równocześnie powstające w ten sposób obrazy, monitorowane są przez sensory światła i kamery, które sterują wybranymi parametrami efektów dźwiękowych.

Maciej Ożóg operuje dźwiękiem. Do jego wytworzenia  wykorzystuje sensory pola elektromagnetycznego oraz urządzenie przechwytujące aktywne sieci bezprzewodowe: bluetooth, WiFi, telefony komórkowe (Analog RF Power Detector for Sonification of Wireless Network Traffic). Pozyskiwane w trakcie performensu dźwięki poddawane są licznym modyfikacją tworząc „krajobraz dźwiękowy”, specyficznych dla danego miejsca.

Mariusz Knysak odpowiada za wizualną stronę performensu. Wykorzystuje zaprojektowany przez siebie system generowania obrazów, manualnie modyfikuje  geometrię wykorzystywanych zwierciadeł, tworząc wielowymiarowe obrazy przypominające hologramy.

Artyści współpracują razem od dwóch lat. Premiera ich projektu „Ephemeral Interferences”  miała miejsce w maju tego roku.